Bảng giá chứng khoán trực tuyến
HOSE HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Giá vàng 9999
Bảng tỷ giá trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
vietnamnet_ic
Thống kê
Đang trực tuyến:7
Lượt truy cập:1512632
Giới thiệu

Giới thiệu về Vietnamnet IC

Là một công ty kinh doanh đa ngành nghề ra đời trên nền tảng của Vietnamnet Media Group, Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet (Vietnamnet IC) được kế thừa lợi thế một tổ hợp truyền thông hàng đầu của Việt Nam với thương hiệu của báo điện tử, với qui trình quản lý tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về quản trị kinh doanh, với những lợi thế mà các địa phương, các cơ quan đã dành cho.

Cập nhật ngày: 4/6/2009 11:20:23 AM

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Vietnamnet IC

Cập nhật ngày: 4/6/2009 9:43:36 AM

Các thành viên trong HĐQT

Thành viên HĐQT

Cập nhật ngày: 4/6/2009 9:31:01 AM

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát  VNN

Cập nhật ngày: 3/19/2009 1:51:56 PM

Ban điều hành

Các thành viên trong Ban điều hành

Cập nhật ngày: 3/19/2009 10:59:02 AM

Ban cố vấn

Ban cố vấn Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet
Cập nhật ngày: 3/4/2009 9:31:23 AM
Các dự án đầu tư
Cổ đông chiến lược