Bảng giá chứng khoán trực tuyến
HOSE HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Giá vàng 9999
Bảng tỷ giá trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
vietnamnet_ic
Thống kê
Đang trực tuyến:7
Lượt truy cập:1219522
Cổ đông

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 2017.

 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 2017.

Cập nhật ngày: 1/16/2018 2:51:37 PM

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017.

 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017.

Cập nhật ngày: 1/16/2018 2:49:22 PM

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2017

 Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2017

Cập nhật ngày: 7/19/2017 12:58:53 PM

Thông báo thay đổi địa chỉ giao dịch

 Thông báo thay đổi địa chỉ giao dịch

Cập nhật ngày: 7/5/2017 9:11:49 AM

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Cập nhật ngày: 6/29/2017 11:32:21 AM

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 Tài  liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật ngày: 6/14/2017 3:16:41 PM

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Cập nhật ngày: 5/8/2017 2:14:57 PM

Báo cáo thường niên năm 2016

 Báo cáo thường niên năm 2016

Cập nhật ngày: 4/13/2017 2:37:00 PM

Công văn giải trinh từ chối đưa ra ý kiến trên BCKT hợp nhất 2016

 Công văn giải trinh từ chối đưa ra ý kiến trên BCKT hợp nhất 2016

Cập nhật ngày: 4/11/2017 4:12:21 PM

Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật ngày: 4/11/2017 9:37:33 AM

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Cập nhật ngày: 4/8/2017 11:50:18 AM

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ dông lớn

 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ dông lớn

Cập nhật ngày: 1/20/2017 10:09:14 AM

Báo cáo quản trị năm 2016

 Báo cáo quản trị năm 2016

Cập nhật ngày: 1/20/2017 10:08:06 AM

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và Điều lệ Công ty

 Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

 

Cập nhật ngày: 11/21/2016 3:27:02 PM

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016

 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Cập nhật ngày: 10/29/2016 2:47:21 PM
Các dự án đầu tư
Cổ đông chiến lược